Komisia detí a mládeže

predseda:

Mgr Jana Besedová

 

členovia:

Martina Reháková
Marcela Virágová
Róbert Vajda
Dávid Lenčo
Simona Besedová
Leonard Vlček
Iveta Petergáčová
Martin Cintavý
Predseda školského parlamentu Základnej školy Kataríny Bruderovej

 

Náplň činností komisie:

• prispieva k formovaniu politiky mestskej časti pre mládež, k tvorbe cieľov mestskej časti v tejto oblasti a zaujíma stanoviská k materiálom, ktoré sa pripravujú na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v uvedenej oblasti

• iniciuje riešenie aktuálnych problémov mládeže mestskej časti a berie na vedomie správy z podujatí, ktoré sa v priebehu roka konajú na území mestskej časti

• prispieva vlastnými nápadmi na skvalitnenie aktivít mládeže na území mestskej časti

Sekcia: