Komisia kultúry a zahraničných vzťahov

Predseda:

Ľubica Mešková

 

Členovia komisie

Katarína Pokrivčáková

Soňa Molnárová

Jana Besedová

Mikuláš Sivý

Gabriela Zemanová

Ivan Štelár

Katarína Kubovičová Sroková

Erika Surányiová Berenčiová

Viera Slezáková

Milan Baďo

 

Náplň činností komisie:

• pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí

• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie rozvoja kultúry,

• predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí,

• spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území MČ pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v MČ,

• posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych a miestnych historických pamiatok,

• v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami MZ a zložkami organizovanými v obci,

• predkladá MZ návrh prerozdelenia dotácií pre miestne organizácie.

Sekcia: