Letné kosenie

24 máj 2018

Pracovníci  hospodárskej správy MÚ Vajnory začali už tretiu tohoročnú kosbu mestskej zelene.
Podľa schváleného Operačného plánu na rok 2018 sa v týchto dňoch sa začala vo Vajnoroch aj prvá kosba zelene v správe magistrátu hlavného mesta. 
Ďalšie kosby budú prebiehať v nasledujúcich termínoch:

2 kosba: 4.6.-20.7

3 kosba: 20.7.-5.9.

4 kosba: 5.9.-14.10.