Oznam pre kandidujúce politické strany a hnutia vo voľbách do NR SR

31 august 2023

V súvislosti s organizáciou Dni Vajnor 2023 a záujmom politických strán a hnutí prezentovať sa na tomto podujatí, rozhodla Mestská časť Bratislava - Vajnory o zriadení "politickej uličky", kde budú mať kandidujúce subjekty a ich kandidáti priestor na prezentáciu. 

 

V zmysle platných VZN a cenníka mestskej časti bude politická ulička zriadená vo vzdialenosti 300 metrov od pódia v Parku pod lipami a cena za zaujatý štvorcový meter je 40 euro na deň. Ulička bude zriadená len v sobotu 16. septembra, záujemcovia o prezentáciu môžu mestskú časť kontaktovať do 12. septembra na e-mailovej adrese vajnory@vajnory.sk s uvedením informácie o akú veľkú plochu pre svoj stánok, vozidlo alebo inú aktivitu majú záujem.