Prevádzka ľadovej plochy tejto zimy končí

29 január 2019

Prevádzka vajnorskej ľadovej plochy tejto zimy z technických dôvodov končí. Porucha prívodu elektrického prúdu, ako aj teplé počasie zo začiatku roka spôsobilo, že technické parametre ľadu na vajnorskom klzisku sú dlhší čas nevyhovujúce. Preto sa vedenie MÚ rozhodlo, že predčasne ukončí sezónu korčuľovania na ľadovej ploche.

Predpoklad bol, že sa nám podarí ľad rozpustiť a v priebehu januára namraziť nový. Bohužiaľ počasie „nespolupracuje“ a odmrazovanie by trvalo príliš dlho a pripraviť nový ľad by sa pravdepodobne už nestihlo.  Náklady na prípravu by boli neúmerné času využívania.  Z toho dôvodu sa rušia aj avizované akcie Ľadový pohár aj Karneval na ľade.