Spomíname srdcom na tetu Lojzku

24 apríl 2019

Teta Lojzka, ako ju všetci poznali a volali, patrila a patrí neodmysliteľne k Vajnorom. Medzi svojimi folkloristami, divadelníkmi, či Vajnorákmi bola ako ryba vo vode, plná elánu, dalo by sa povedať, že táto láskavá žena bola večne mladá.

Naša teta Lojzka, nám odišla vo veku 89 rokov.

Dnes v mene Mestskej časti Bratislava – Vajnory, Vajnorského ochotníckeho divadla, Podobenky z Vajnor, Vajnorského okrášľovacieho spolku a tých ktorí ju mali radi, venujeme jej nedožitým 92. narodeninám tichú spomienku.

VIDEO - Teta Lojzka