Veľvyslanec, ktorý vo Vatikáne pôsobil počas pontifikátu sv. Jána Pavla II. navštívil Vajnory

3 máj 2019

Z príležitosti spomienky 29. výročia príchodu sv. Jána Pavla II,  na Slovensko a do Vajnor sa uskutočnilo spomienkové podujatie, ktorého súčasťou bolo premietanie sfilmovanej drámy „Klenotníkov obchod“ od biskupa Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža Jána Pavla II. Podujatia sa zúčastnil aj J.E. Marián Servátka, ktorý pôsobil ako veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici  počas záverečných rokov pontifikátu sv. Jána Pavla II.

Sfilmovaná dráma biskupa Karola Wojtylu s originálnym názvom „Przed sklepem jubilera“ sa premietala v Malej sále Domu kultúry. Réžia filmu aj herecké obsadenie boli obsadené významnými osobnosťami ako Daniel Olbrichski, Burt Lancaster a Olivia Hussey. Úvodné slovo pred filmom mal publicista, literát a televízny moderátor Mons. Marian Gavenda. Opieral sa o málo známe citácie pápežovho Listu umelcom, ktorý pojednáva o kráse a osobnej pravdivosti.

Film s romantickým a hlbokým citovým podtextom bol preložený do 22 jazykov a v celom svete mal veľký úspech: Predalo sa viac než 50 miliónov DVD kópií tohto filmu. Jeho obsahom sú osudové príbehy hľadania životných lások, ktoré pripomínajú divákovi aj vlastný príbeh hľadania svojho vzoru a partnera do života, tie krásne a náročné momenty hľadania a nájdenia svojej lásky.

Karol Wojtyla neskrýval ako autor aj duchovný podtext diela, ale centrom jeho drámy boli osudy mladých ľudí, riešiacich svoje citové zväzky a osudové hľadanie šťastia.  Z pohľadu diváka nebolo poznať, že ide scenár života, ktorý je  formovaný nevšedným autorom diela mimo svetského prostredia. Hlboký umelecký dojem bol zrejmý rovnako v porovnaní  s autormi filmov, ktorá nás nezabudnuteľne upútali. Sfilmovaná dráma u účastníkov spomienkového podujatia mala jednoznačný úspech. Veľvyslanec Marian Servátka sprítomnil v  kruhu hostí starostu Michala Vlčeka najsilnejšie dojmy jeho osobných kontaktov so svätým pápežom.