Vo Vajnoroch pribudlo skoro 90 miest pre škôlkarov

19 október 2018

Vajnory sa rozrastajú, zvyšuje sa počet mladých rodín, žijúcich v tejto mestskej časti. To, čo stačilo pred pár rokmi, dnes už nestačí. V mestskej  časti Vajnory pribudlo preto skoro 90 miest pre deti predškolského veku v novej nadstavbe nad prízemnou časťou Základnej školy Kataríny Brúderovej.  V nadstavbe vznikli tak 4 triedy a na dvore pribudlo nové detské ihrisko v rámci areálu.

Už v roku 2009 sme zrekonštruovali starú, vyše 40-ročnú budovu škôlky na Koniarkovej ulici a rozšírili počet detí z necelých šesťdesiat na 125. Postupne však počet detí ďalej rástol, a preto sme už v roku 2015 začali pripravovať ďalšie rozšírenie kapacít.  Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo 16. 8. 2017 bola naša žiadosť o NFP na Projekt „Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej a adaptácia priestorov pre potreby MŠ“  schválená.  

Začiatok samotnej stavby  bol naplánovaný na marec 2018 a dokončená bola v auguste  2018. Celkové náklady na realizáciu boli skoro 560 tisíc eur. To dokazuje že keď sa chce tak sa dá veľké veci realizovať aj s malým rozpočtom

V celej Bratislave minulý tohto roku bolo neprijatých do predškolských zariadení 2 379 detí. Vo Vajnoroch, vďaka novým priestorom, boli prijaté všetky.

V prílohe sú fotografie oficiálneho prestrihnutia pásky.