Zber a odvoz vianočných stromčekov

16 január 2019

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu začala zber a odvoz vianočných stromčekov. Odvoz a likvidáciu stromčekov bude zabezpečovať od 7. 1. 2019 do 31. 3. 2019.  Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku na triedený odpad a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Existuje aj ďalšia možnosť, priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

Stromčeky budú odvezené do bratislavskej spaľovne odpadu, kde sa energeticky zhodnotia, teda spália. Ich spálením spolu so zmesovým komunálnym odpadom sa vyrába teplo a elektrina, ktorá je ďalej distribuovaná do 22 000 bratislavských domácností. Množstvo vyzbieraných a odvezených vianočných stromčekov z roka na rok stúpa, v roku 2018 tobolo viac ako 128 ton.