Zmeny a opatrenia MČ Vajnory k aktuálnej situácii Covid - 19

30 marec 2020

Prehľad série preventívnych opatrení v mestskej časti Bratislava - Vajnory v súvislosti s COVID – 19 (informácie sú vždy priebežne aktualizované).

INFORMUJTE SA!

Pre občanov Vajnor k otázkam súvisiacim s nariadením prijatých opatrení je zriadená:

 

  • Ak niekto potrebuje pomoc, najmä osamelí starší ľudia (donáška nákupu, liekov), MÚ Vajnory zriadil LINKU POMOCI PRE SENIOROV 0910 634 977. Osamelí seniori tak môžu využiť pomoc, pričom im MÚ zabezpečí nákup a potrebný servis pomoci.
  • K dispozícii sú aj e-mail kontakty: kralovicova@vajnory.sk alebo infoprevencia@vajnory.sk
  • Červený kríž na tel. čísle 02/45924273

IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

MČ Vajnory zabezpečila dezinfekciu ihrísk Alviano a ihriska na základnej škole.

Dôraz na hygienu je stále dôležitý a mestská časť bude v dezinfekcii ihrísk ako aj ostatných častí Vajnor pokračovať. Fázy uvoľňovania jednotlivých opatrení a zákazov prichádzajú postupne, no správať sa rozumne je stále namieste. 

Foto: Workout - športový areál Alviano

Foto: Športový areál ZŠ Kataríny Brúderovej

Foto: Hádzanárske ihrisko - športový areál Alviano

Prečítajte si tiež usmernenie hlavného hygienika SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nariadené od 23. apríla 2020.

 

 

KULTÚRNE ZARIADENIA / VEREJNÉ PODUJATIA

V rámci preventívnych opatrení sú všetky kultúrne a verejné podujatia v MČ zrušené až do odvolania.

Postup pri vybavovaní  PN-ky, alebo OČR-ky pre koronavírus
https://www.vajnory.sk/sites/default/files/postup_pri_vybavovani_pn-ky_alebo_ocr-ky_pre_koronavirus.pdf

 

MÚ Bratislava – Vajnory / KONTAKT S VEREJNOSŤOU

  • Miestny úrad Bratislava-Vajnory funguje od 18. mája 2020 v neobmedzenom režime
  • V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov miestneho úradu, sa občania aj naďalej môžu obracať s požiadavkami na jednotlivé oddelenia nášho úradu aj prostredníctvom e-mailových alebo telefonických kontaktov.
  • Do platnosti tak boli opäť prijaté bežné stránkové hodiny určené pre styk s verejnosťou. Vstup do úradu je možný len s ochranným rúškom, šatkou.

Podateľňa a pokladňa:
Pondelok:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Utorok:
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Streda:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok:
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Piatok:
8.00 – 12.00

 

Stránkové hodiny :
Pondelok:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Streda:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piatok:
8.00 – 12.00

Kontakty na jednotlivé útvary nájdete na tu.

Vyúčtovanie nákladov mestskej časti na opatrenia nájdete tu.

STAVEBNÝ ÚRAD

So stavebným oddelením MÚ je možné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. 

Občania, ktorí majú záujem nahliadnuť do podkladov rozhodnutí, môžu tak urobiť po dohode s pracovníkmi stavebného oddelenia.

Kontakty nájdete tu: https://www.vajnory.sk/kontakty

Seniordom Vajnory

MÚ vo Vajnoroch zabezpečil v rámci prevencie koncom apríla Seniordomu vo Vajnoroch testy na COVID-19. Testovaní boli seniori a pracovníci domova, pričom všetky testy boli negatívne.

Informoval o tom starosta Vajnor, Michal Vlček na svojom fb profile.

,,Touto cestou by som sa rád poďakoval práve pani doktorke Vaskej a personálu za ich zodpovednú a profesionálnu prácu, ktorú našim seniorom neustále poskytujú. Od vypuknutia tejto krízy to bola práve aj doktorka Vaska, s ktorou som viacero vecí ako odborníčkou konzultoval, za čo jej rovnako ďakujem. Zároveň ma teší skutočnosť, že sme Seniordomu tieto testy mohli poskytnúť a zásobujeme ich v tomto období aj ochranných pomôckami. Aj vďaka BSK sme im poskytli rúška, rukavice, respirátory, okuliare.“

Na pravidelnej báze zásobuje miestny úrad Domov sociálnych služieb tiež minerálkami aj vďaka dobrovoľníkom.


VAJNORY SI POMÁHAJÚ

VAJNORY SI POMÁHAJÚ

Vajnory si pomáhajú

VAJNORY SI POMÁHAJÚ

Vajnory si pomáhajú

VAJNORY SI POMÁHAJÚ

Vajnory si pomáhajú

VAJNORY SI POMÁHAJÚ

Vajnory si pomáhajú

ZOSTAŇTE DOMA

Seniori, buďte opatrní (pre viac info kliknite sem)