Vajnorské novinky č. 3-4/2008

Sekcia: 
Vajnorské novinky
Dátum vydania: 
2008-04-01 00:00:00
  • Veľká noc vo Vajnoroch – magický svet starých zvykov
  • Starosta informuje...
  • Výpis z uznesení z 11. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory konaného dňa 7. februára 2008