Ing. Václav Fekete

Profil

Curriculum vitae

Podpredseda komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
člen Miestnej rady.
člen Redakčnej rady Vajnorských noviniek