Katarina Pokrivcakova

Main profile

Curriculum vitae

predseda komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov
podpredseda komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov