Mag. iur. Matej Zeman

Profil

Curriculum vitae

podpredseda komisie finančnej a správy majetku