Marek Grebeci

Main profile

Telefón: 
0903/225 754

Curriculum vitae

podpredseda komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva,
predseda komisie kultúry a zahraničných stykov,
člen Miestnej rady, 
člen rady školy 
​člen Redakčnej rady Vajnorských noviniek