Informácia o vyvesení „Oznámenia o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN BA – ZaD 06“

Dátum vydania: 
pondelok, 3. jún 2019

Mestská časť Bratislava – Vajnory dáva na vedomie informáciu hlavného mesta SR Bratislavy o vyvesení : Oznámenia o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN BA – ZaD 06“ , ktoré je k dispozícii na web stránke hlavného mesta SR Bratislavy:  https://www.bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0D5LKU%230&RecordId=2516