Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Dátum vydania: 
streda, 24. júl 2019