Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Dátum vydania: 
piatok, 12. apríl 2019