Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Dátum vydania: 
piatok, 31. máj 2019