Lidl rozhodnutie po odvolaní - komunikácie

Dátum vydania: 
štvrtok, 4. júl 2019

Rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým odvolací orgán potvrdil rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu č. OS-391/2018/KRU-8 na stavbu: „Potraviny, predajňa Bratislava – Vajnory, SO 201 a SO202