Ministerstvo dopravy - predĺženie lehoty na rozhodnutie

Dátum vydania: 
štvrtok, 6. jún 2019