Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2020 a prognózy na roky 2021 – 2022

Dátum vydania: 
pondelok, 2. december 2019