Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Dátum vydania: 
pondelok, 27. január 2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory vyvesený od 27.01.2020 do 13.02.2020 na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Vajnory a zverejnený na internetovej stránke mestskej časti www.vajnory.sk.
Tento návrh je možné pripomienkovať v 10-dňovej lehote od 27.01.2020 do 06.02.2020
elektronicky na mailovú adresu bitarovska@vajnory.sk, prípadne písomne na horeuvedenú adresu.

PrílohaVeľkosť
PDF icon Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj163.95 KB