Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov parc. č. 2885/1 a parc. č. 2885/2, k.ú. Vajnory

Dátum vydania: 
streda, 19. február 2020

V prílohe

  • Výhlásenie obchodnej verejnej súťaze (OVS)
  • Príloha OVS - Návrh zmluvy