Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Dátum vydania: 
piatok, 3. máj 2019