Oznam - Orez drevín v elektrickom vedení

Dátum vydania: 
streda, 23. október 2019

Občanom Vajnôr oznamujeme, že v termíne od 06.11.2019 do 30.12.2019 bude na území Vajnôr v uliciach: Dorastenecká, Uhliská, Buzalkova, Pri mlyne, Tomanova, Čierny chodník, Príjazdná, Pračanská,  Tibenského, Zbrody, Šuty a Šinkovské uskutočňovaný orez drevín v ochrannom pásme na vzdušnom elektrickom vedení NN, ktoré zabezpečuje  spoločnosť ELViP s.r.o. pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a bezporuchovej prevádzky elektrického vedenia.