Oznam - Orez drevín v elektrickom vedení ( ulice: Roľnícka a Tomanova)

Dátum vydania: 
streda, 14. október 2020

Občanom Vajnôr oznamujeme, že v termíne od 27.10.2020 do 15.03.2021 bude na území Vajnôr v uliciach: Roľnícka a Tomanova vykonávaný orez drevín v ochrannom pásme na vzdušnom elektrickom vedení NN, ktoré zabezpečuje  spoločnosť ELViP s.r.o. pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a bezporuchovej prevádzky elektrického vedenia.