Oznámenia o začatí stavebného povolenia (OS-781/2019/JAR-1) pre investora: Západoslovenská distribučná, a.s., v zastúpení PÁTAK, s.r.o. pre stavbu: „BA_Vajnory, Pri mlyne, NNK, NNV“

Dátum vydania: 
utorok, 20. august 2019