Oznámenie - Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Dátum vydania: 
štvrtok, 11. apríl 2019