Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - Diaľnica D4

Dátum vydania: 
štvrtok, 24. október 2019