Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - D4

Dátum vydania: 
pondelok, 20. január 2020