Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby - Ondrišová

Dátum vydania: 
pondelok, 11. máj 2020