Oznámenie o začatí stavebného konania - rodinný dom

Dátum vydania: 
utorok, 23. jún 2020