Oznámenie o začatí stavebného konania - rodinný dom a inžinierske siete

Dátum vydania: 
utorok, 9. apríl 2019