Oznámenie o začatí územného konania Slovak Telekom

Dátum vydania: 
piatok, 17. júl 2020