Prerušenie stavebného konania - rozšírenie Rybničnej

Dátum vydania: 
utorok, 9. apríl 2019