Rozhodnutie o umiestnení stavby - Vodovod a kanalizácia na Jedenástej ulici

Dátum vydania: 
pondelok, 13. máj 2019