Rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým odvolací orgán potvrdil rozhodnutie stavebného úradu č. OS-409/2018/KRU-7 na stavbu: „Potraviny, predajňa Bratislava – Vajnory, hlavný objekt“

Dátum vydania: 
piatok, 26. júl 2019