Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred dokončením D4

Dátum vydania: 
utorok, 7. máj 2019