Rozhodnutie - predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Dátum vydania: 
štvrtok, 6. február 2020