Stavebné povolenie - zmena dokončenej stavby - Rekonštrukcia ZŠ Plickova

Dátum vydania: 
piatok, 5. jún 2020