Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie k odvolaniu

Dátum vydania: 
štvrtok, 2. január 2020