Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu pod č. OS-ŽP/751/2020/HRC

Dátum vydania: 
streda, 9. september 2020

Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu pod č. OS-ŽP/751/2020/HRC, žiadateľ: fyzické osoby