Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu pod č. OS-ŽP/883/2020/HRC, žiadateľ: fyzická osoba

Dátum vydania: 
streda, 18. november 2020