Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu pod č. OS-ŽP/615/2019/HRC, žiadateľ: fyzická osoba

Dátum vydania: 
štvrtok, 6. jún 2019
PrílohaVeľkosť
PDF icon upovedomenie_o_zacati_konania_615_2019.pdf470.18 KB