Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. HONDA, červenej farby odstaveného na verejnom priestranstve, parkovisku, Roľnícka ulica oproti rodinnému domu č. 146

Dátum vydania: 
utorok, 4. august 2020