Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. RENAULT THALIA, červenej farby, odstaveného na verejnom priestranstve, ul. Rybničná 61/B, Bratislava-Vajnory pozemok parc. č. 2167/5 registra “C“KN

Dátum vydania: 
streda, 24. máj 2023

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. RENAULT THALIA, červenej  farby, odstaveného na verejnom priestranstve, ul. Rybničná 61/B, Bratislava-Vajnory pozemok parc. č. 2167/5 registra “C“KN, k.ú. Vajnory, ktoré ohrozuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce. Upozornenie a výzva bola na uvedenom vozidle vyvesená dňa 23.05.2023.

PrílohaVeľkosť
PDF icon vyvesenie_vyzvy_renault.pdf341.91 KB