Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. VOLSWAGEN PASSAT

Dátum vydania: 
štvrtok, 12. november 2020

Mestská časť Bratislava-Vajnory upozorňuje držiteľa vozidla zn. VOLSWAGEN PASSAT, čiernej farby, bez EČV, umiestneného na pozemku parc. č. 2167/5 registra “C“, kú. Vajnory, na verejnom priestranstve mestskej časti Bratislava-Vajnory, lokalita ul. Rybničná 61, že v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch zabezpečuje neodkladne odstránenie vozidla z uvedeného pozemku, vzhľadom k tomu že vozidlo poškodzuje životné prostredie, prostredníctvom spoločnosti P + K, s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava, ,tel: 02/44 46 00 89, e-mail: p-k@p-k.sk. Vozidlo bude podľa uvedeného zákona bezodkladne odstránené a umiestnené na určené parkovisko na adrese Cerovská ul. 181/1608, Šenkvice.  V prílohe je fotodokumentácia predmetného vozidla.

PrílohaVeľkosť
PDF icon fotodokumentacia_vw_passat.pdf242.01 KB