Územné rozhodnutie Číslo: OS-524/2019/JAR-2 – pre stavebníka: Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum vydania: 
streda, 19. jún 2019