Územné rozhodnutie o umiestnení stavby; Chorvátsky Grob – líniová stavba - verená distribučná sieť elektronických komunikácií

Dátum vydania: 
štvrtok, 14. september 2023

Vec: územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Stavba: FO_RFO_154_BA_CHOG_Bratislava_ChorvGrob – líniová stavba - verená distribučná sieť elektronických komunikácií

Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s.

Miesto stavby: katastrálne územie Vajnory, Svätý Jur, Chorvátsky Grob a Bernolákovo

Povoľujúci orgán: stavebný úrad Chorvátsky Grob

PrílohaVeľkosť
PDF icon vv_chg_sit.pdf367.81 KB
PDF icon vv_chg.pdf792.31 KB